Inteligentny budynek i dom
KONTAKT Z NAMI:
Inteligentne Systemy
Rozproszone ISR

Os. Na Lotnisku 1/196
31-801 Kraków

+ 48 600 647 934
biuro@isrkrakow.pl

Inteligentny budynek i dom

OFERTA

Firma Inteligentne Systemy Rozproszone ISR oferuje najwyższej jakości elektryczne rozwiązania systemowe dla domu i innego rodzaju budynków.

Wykorzystywane przez nas systemy charakteryzują się niezawodnością i renomą na rynku międzynarodowym. Należą do nich: systemy KNX -  Gira, Jung, Abb, Legrand, Berker; System Smart Home Ampio, Grenton oraz F&F.

 Zapewniamy profesjonalizm i fachowość na każdym z etapów realizacji zamówienia. Kolejność naszych prac wygląda następująco:

 - etap I – rozmowa i konsultacje z Klientem na temat Jego oczekiwań i potrzeb,

- etap II – przygotowanie i przedstawienie Klientowi projektu instalacji,

- etap III – instalacja okablowania,

- etap IV – montaż sprzętu,

- etap V – wdrożenie systemu.

Swoim Klientom służymy specjalistycznym doradztwem i wiedzą pozwalającą sprostać najbardziej oryginalnym oczekiwaniom. Z uwagą wsłuchujemy się w potrzeby naszych Klientów, przedstawiamy im optymalne propozycje rozwiązań i każdorazowo przygotowujemy projekt dedykowany dla danej inwestycji.

Inteligentny dom / budynek to:

- lokalna sieć komputerowa,

- system grzewczy,

- system wentylacyjno-klimatyzacyjny,

- system ochrony przeciwpożarowej,

- system antywłamaniowy,

- system kontroli dostępu,

 - system sterowania oświetleniem,

 - system sterowania multimediami,

Podstawą całego obiektu jest magistrala, która pozwala sterować wszystkimi systemami.

Jakie są zadania Inteligentnego domu / budynku?

- zarządzanie komunikacją multimedialną w budynku i na zewnątrz budynku,

- sterowanie instalacjami oraz urządzeniami wykonawczymi,

- monitorowanie obiektu, pracy całego systemu i użytkowników,

- realizacja funkcji ochrony przeciwpożarowej (np. czujniki dymu czy system gaszenia pożaru), przeciwwłamaniowej (sygnalizacja napadu lub włamania) i kontroli dostępu,

- przewidywanie problemów oraz ich automatycznej regulacji, w celu zapobiegania awariom,

Do inteligentnych rozwiązań umożliwiających uniknięcia włamania należą m. in. takie działania systemu jak:

 1. sterowanie temperaturą w pomieszczeniach,
 2. sterowanie oświetleniem w odpowiednich porach dnia i w konkretnych pomieszczeniach,
 3. odtwarzanie muzyki.

 System potrafi też obsługiwać takie czynności jak:

 1. uchylanie okien, gdy świeci słońce,
 2. podlewanie trawnika, gdy brakuje deszczu,
 3. powiadomienie służb w razie próby włamania,
 4. uruchomienie zraszaczy w przypadku pożaru,
 5. rozpoznawanie osób za pomocą kart, breloków magnetycznych,
 6. uniemożliwienie wejścia osobom niemającym dostępu do danego pomieszczenia,
 7. zamknięcie okien na wypadek deszczu lub przejście na niezależne zasilanie w trakcie burzy,
 8. wygaszenie świateł po uznaniu przez system, że dany domownik śpi.

Zapraszamy do kontaktu, w celu przygotowania indywidualnej oferty dla każdego Klienta.

 

Coraz częściej spotykane określenie „inteligentny dom” dotyczy nowoczesnych budynków, które zapewniają najwyższą wydajność, komfort oraz bezpieczeństwo pracy dla ich użytkowników. Wszystkie zainstalowane środki techniczne w domu tworzą tzw. inteligentny system budynku. Idea systemowego zarządzania budynkiem, z ang. Building Management System (w skrócie BMS), narodziła się już w latach 70. w Stanach Zjednoczonych i sięga swoimi korzeniami do zautomatyzowanych systemów kontroli produkcji oraz optymalizacji środowiska rozwoju roślin. Intensywny rozwój informatyki oraz postęp technologiczny umożliwił wykorzystanie i przekształcenie dotychczasowych metod oraz narzędzi informatycznych tak, aby mogły one stać się częścią systemu zarządzania budynkiem i tworzyć inteligentny dom.

 

Inteligentny dom, a sztuczna inteligencja 

Zastosowane oprogramowanie posiada cechy tzw. sztucznej inteligencji (logiczna elektronika), która umożliwia samodzielną reakcję budynku na zmienne czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. Cały system jest sterowany automatycznie i jest w pełni nadzorowany. Ponadto składa się z licznych, mniejszych podsystemów, które muszą współdziałać ze sobą w sposób harmonijny. 

 

Inteligentny budynek - komponenty tworzące wydajną całość

Projektując inteligentny budynek, bierze się pod uwagę nie tylko całą infrastrukturę, ale także wszelkie systemy (np. komunikacji), zasoby danego obiektu oraz dostępne możliwości technologiczne. Wszystkie komponenty odpowiadają za wysoką wydajność całego systemu. Każdy z zaawansowanych i połączonych ze sobą systemów umożliwia gromadzenie informacji, ich wymianę oraz analizę. W oparciu o dane system może podejmować różne działania. 

Stworzenie inteligentnego domu obejmuje także budowę specjalnej platformy sprzętowej i programowej. To ona będzie gromadzić, optymalizować oraz rozporządzać wymianą danych, które otrzyma z innych zaawansowanych systemów. Specjalne oprogramowanie tworzące inteligentny dom pozwala na stały i przejrzysty dostęp do informacji o wydajności domu, a dzięki różnym aplikacjom diagnostycznym czy analitycznym, umożliwia wykrycie awarii, a nawet rozbudowane tworzenie raportów.

System inteligentnego zarządzania to także potężne narzędzie zapewniające odpowiednią wydajność budynku w różnych zakresach, m. in. bezpieczeństwa, oszczędności energetycznej, czy zużycia mediów. Maksymalna funkcjonalność, ogromny komfort i wygoda, a także minimalne koszty eksploatacji oraz modernizacja to ważne zalety systemu zarządzania w inteligentnym budynku. Ponadto, nie wywiera on negatywnego wpływu na jego użytkowników.

 

Systemy podlegające nadzorowi

Inteligentny budynek będzie składał się z różnych systemów, które będą podlegały kontroli. Do głównych należy zaliczyć: lokalną sieć komputerową, telefoniczną, system grzewczy, wentylacyjno-klimatyzacyjny, ochrony przeciwpożarowej, antywłamaniowy, kontroli dostępu, sterowania oświetleniem, a nawet system modułowych mebli oraz ścian.  Podstawą całego obiektu jest sieć informatyczna. 

 

Inteligentny budynek - obszary działania 

Inteligentny dom to nie tylko wysoka estetyka budynku. System inteligentnego zarządzania realizuje takie zadania, które w tradycyjnych rozwiązaniach wymagają udziału człowieka. Zakres funkcji jest zależny od charakteru danego obiektu. Niezwykle ważną funkcją jest zarządzanie. System realizuje ją poprzez przydział oraz gospodarowanie poszczególnymi pomieszczeniami prowadząc przy tym podstawowe zadania z zakresu administracji. Zarządza multimedialną komunikacją we wnętrzu budynku, jak i na zewnątrz obiektu. Kolejną funkcją jest sterowanie. Inteligentny dom nadzoruje instalacje oraz urządzenia wykonawcze. W ramach następnej roli – monitoringu – monitoruje obiekt, pracę całego systemu, a także użytkowników. Zadaniem systemu jest także realizacja funkcji ochrony przeciwpożarowej (np. czujniki dymu czy system gaszenia pożaru), przeciwwłamaniowej (sygnalizacja napadu lub włamania) czy kontroli dostępu. Inteligentny budynek to także nowoczesne rozwiązania w zakresie przewidywania problemów oraz ich automatycznej regulacji, by zapobiec awariom. Szybka identyfikacja przyczyny powstałego problemu będzie pomocna nie tylko dla domowników, ale także dla inżyniera budynku. System wskaże przyczynę oraz zablokuje jej nasilenie, co w konsekwencji pozwala na uniknięcie poważniejszych awarii. 

Informacje docierające do systemu, pozwalają na jego automatyczną reakcję. W przypadku, gdy inteligentny budynek odnotuje zbyt niską lub wysoką temperaturę w jakimś pomieszczeniu, podejmie czynności mające na celu podgrzanie lub ochłodzenie powietrza w danym wnętrzu. Inteligentny dom potrafi symulować obecność domowników. Steruje oświetleniem w odpowiednich porach dnia i w konkretnych pomieszczeniach oraz odtwarza muzykę. To jedno z wielu możliwości, które mogą zapobiec włamaniom i kradzieżom. System zarządzania budynkiem w połączeniu z zintegrowanym systemem pogodowym uchyla okna, gdy świeci słońce, a także podleje trawnik, w przypadku braku deszczu. Inteligentny budynek posiada wiele zintegrowanych ze sobą czujników i detektorów. Mają one zastosowanie np. podczas próby włamania. Inteligentny dom System automatycznie może powiadomić odpowiednie służby i uruchomić syreny alarmowe. Czynna ochrona przeciwpożarowa  w inteligentnym domu jest możliwa dzięki czujnikom dymu, temperatury oraz sieci przeciwpożarowej (np. zraszacze). System potrafi odpowiednio wcześniej wykryć pożar i uruchomić odpowiednie urządzenia gaśnicze, zapobiegając rozprzestrzenieniu ognia. Inteligentny budynek wykorzystujący system kontroli dostępu potrafi rozpoznawać osoby lub czytniki kart magnetycznych. Uniemożliwia wejście osobom niemającym dostępu do danego pomieszczenia. Integracja z systemem pogodowym pozwala na zamknięcie okien na wypadek deszczu lub przejście na niezależne zasilanie w trakcie burzy. Ponadto, system zarządzania budynkiem może także dostosować się do każdego użytkownika. Jeśli za pomocą czujnika ruchu system uzna, iż domownik śpi, odpowiednio wygasi światła w pomieszczeniu. 

 

Inteligentny dom - jak zaplanować system zarządzania budynkiem?

Wszelkie koncepcje opisujące inteligentny budynek powinny zostać zaplanowane na bardzo wczesnym etapie projektu. Inteligentny dom nie może być dostosowanym jedynie do określonych celów, lecz także powinien być jednocześnie przystosowany do przemian, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Taka elastyczność pozwoli na łatwe i sprawne dokonanie zmian oraz przystosowanie się do nowszych technologii. By system mógł dysponować szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych elementów, każdy z nich musi posiadać odpowiednie liczniki (np. na rozdzielni elektrycznej, głównych rurach wodociągowych, systemie ogrzewania czy klimatyzacji). Wszystkie preferencje przyszłych domowników są szczegółowo konsultowane z szeregiem specjalistów, którzy pomogą wybrać rozwiązania będące najbardziej funkcjonalne oraz wydajne. Dość kluczową sprawą, oprócz wszelkich preferencji systemów, będzie dopasowanie jak najlepszego pulpitu sterowania oraz wizualizacji. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich dostępnych informacji, np. parametrów technicznych urządzeń czy poboru energii.  Warto także pamiętać o bezpieczeństwie sieci. Jej ochrona jest wzmacniana zgodnie z wymogami użytkownika systemu.